dijous, 23 de maig de 2013

Del Verd al Gris

-Durant la major part del dia el cercle antigament verd roman ara captiu d'un gris per moments angoixant. La caiguda, el cop; desorientació. Les coses que feien bonic l’any perdut també s’han perdut. L’enumeració de les metàfores serveix ja de poc. Abandonar-se a la música, a qualsevol música. Prendre una decisió abans no acaben les fulles del quadern roig, decisions que resulten cada cop més utòpiques. Teixir i desteixir com Penélope, fer i desfer com fa el matalafer. Llavors arriba la nit. L’intent de treballar altres temes no ha donat més fruit que el silenci. Un full en blanc i, més endavant, un soroll de dits teclejant que es precipita vers la fosca. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...