divendres, 7 d’octubre de 2011

Les Pomes de l'Arbre de la Ciència

-Un visionari és aquell individu que gràcies a una idea, i al seu desenvolupament, aconsegueix canviar el mode d'entendre la realitat d'altres persones. No sé si el recentment desaparegut magnat d'Apple, Steve Jobs, era un visionari. El que no es pot negar és que va transformar els hàbits de consums de milers de persones, i això, en la societat de consum es cataloga com a revolució. 

Per a molts de nosaltres Jobs era d'allò més paregut a un camell. Per dir-ho més fi, s'assemblava a la serp del paradís que ens convidava de tant en tant a mossegar la seua collita de pomes tecnològiques. Malauradament, com a bon miratge de la postmodernitat, el seu llegat de gadgets no trigarà més de tres o quatre temporades en estar passat de moda. 

El que sí romandrà, potser per alguns decennis, és la manera com molts milions de persones a tot el món hem canviat la nostra manera de consumir tecnologia. Molt resumidament, el que la revolució Apple ha introduït en l'electrònica és la democratització del consum de luxe. Una cosa ben estranya així escrita.
 

Les màquines Apple tenien les mateixes prestacions que la resta de competidors del mercat, però eren més boniques i, sobretot, funcionaven i funcionen molt millor. La necessitat per part de molts usuaris d'assolir un rendiment concret, de viure a un món sense ordinadors penjats i amb un programari que apropés el consum domèstic al professional creà un nínxol de mercat prou ampli com per ficar cullera. Després, ja se sap, oferta i demanda s'equilibraren. Alguns anys més tard vindrien els iPod, la revolució de l'iPhone, l'iPad, i un llarg etcètera; fer créixer en horitzontal el que ja era un imperi, mentre la competència perdia poder i prestigi a força d'entestar-se en el vell model obsolet.

Als Estats Units, la desaparició de Jobs s'equipara als mitjans a la d'un artista o president. Avui se l'acomiada com al segle XIX França deia adéu a prohoms com Victor Hugo. Les idees dels revolucionaris del nostre temps, però, són considerablement diferents.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...