dilluns, 2 de maig de 2011

Carta Oberta a Mario Santacreu i Mira

-Senyor Regidor de Festes i Esports de l'Ajuntament d'Alcoi.

Intuïsc que este no és l'únic requeriment que vosté rep als últims dies relacionat amb el tema al qual em referiré. Sospite també que vosté, si conserva algun tipus d'estima als valors democràtics que representa, començarà a tenir justificats dubtes respecte d'alguna de les seves accions com a gestor municipal. Per si encara no sap del que li parle tractaré de fer-li un resum. 

M'arriben notícies sobre un acte de censura esperonat per vosté. Segons tinc entés—si m'equivoque faça-m'ho saber—el seu departament va negar els permisos a un concert tan sols un dia abans de la data en la qual tenia previst celebrar-se, el passat dissabte 30 d'abril. Segons la versió oficial, es recolzà per prendre la decisió en "informes de la policia" (local, supose, a la qual vostés els hi paguen el sou) que al·leguen  problemes de "seguretat".

Amb el permís de vosté, i caient si vol en la comparació fàcil, estos arguments que apunten recorden lleugerament als que adduïxen darrerament els dictadors de la mediterrània per sotmetre a trets a l'oposició, perquè m'he estat d'escriure-ho abans però el concert en el qual tenien previst actuar els grups en valencià Ortxata Sound System i Arthur Caravan estava organitzat per les joventuts d'un partit en l'oposició, el Bloc.

Li diré, si m'ho permet, el que pense, com alcoià, com a ciutadà anònim sense cap lligam ni amb el Bloc ni amb cap altre partit polític, pense i sostinc que em sembla repugnant que dins del joc democràtic s'hi puga caure en la vilesa de tractar de criminalitzar, gratuïtament i sense cap precedent  que ho justifiqui, a l'oposició o a qualsevol tipus d'activitat cultural amprada per la llibertat d'expressió i de reunió. Així mateix, li faig arribar la meua repulsa al fet que els càrrecs electes com vosté, que tenen el deure de servir a la ciutadania, utilitzen la seua influència per boicotejar l'oposició a través dels poders públics.

Li diré també, amb el degut respecte, que si aquest fet no vingués precedit d'altres lamentables casos de censura directa comesa per altres càrrecs electes del seu partit—com els ja cèlebrement tristos successos de l'exposició al MuVIM de l'Unió de Periodistes o el de l'obra teatral Corrüptia a Xàtiva, per posar només dos exemples—açò podia passar per una anècdota puntual, però venint d'un ajuntament governat pel PP em permetrà que dubti de l'honestedat del seus arguments. Als precedents em remet.

Vull afegir, finalment, que l'última cosa que m'esperava de l'equip de govern d'una vila com és i serà Alcoi—oberta, culta i d'una sòlida tradició democràtica—era precisament que es posara al nivell dels pitjors exemples d'extralimitació i despotisme d'altres consistoris governats per companys seus de partit. Però clar, ja fa temps que una part ben important de la societat valenciana hem hagut de perdre  la capacitat per sorprendre'ns amb les barbaritats comesses per càrrecs electes del Partit Popular.

Tinga bon dia.

Carta enviada a msantacreu@alcoi.org

4 comentaris:

#M# ha dit...

El senyor Santacreu m'envia aquesta resposta automàtica: "Buenas.En primer lugar gracias por ponerte en contacto conmigo.Aprovecho para informarte de circunstancias que considero de tu interés, pues según lo manifestado en tu escrito no conoces lo realmente sucedido.A petición realizada el pasado 20 de abril por el Bloc Jove, se registra una petición en el Ayuntamiento para realizar un concierto en la Pl. Gonzalo Cantó de Alcoy el día 30 de abril. Esa petición llega el pasado día 26 al departamento de Fiestas del Ayuntamiento, poniéndose este manos a la obra para solicitar a los demandantes todas las necesidades que prevé la ley para la organización de este tipo de espectáculos.Al mismo tiempo, desde el Dpto. de fiestas se tramita a los distintos departamentos del Ayuntamiento que deben informar favorablemente para que el Concierto pueda realizarse.La jefatura de policía Local emite un informe desfavorable, por lo que desde ese momento no puede realizarse el Concierto, ya que, entre otras causas, no queda garantizada la seguridad de los presentes, circunstancia esta que conforme a la ley, es responsabilidad de los organizadores, es decir Bloc Jove.Pero es más, nada dice tu escrito de que un ente superior al Ayuntamiento de Alcoy, LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA, no autoriza la realización del concierto, adjuntandote un estracto del acuerdo.“JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ALCOY. En Alcoy a 28 de Abril de 2011Siendo las 14,30 horas y hallándose presentes el Presidente de la JEZ, Vocales Judiciales y el Secretario, se acuerda:- Sobre la solicitud del BLOC en relación al concierto que quiere realizar tal formación en Alcoy, se resuelve, en virtud del art. 53 LOREG, no se puede garantizar que en ese acto no se vaya a hacer propaganda electoral fuera del periodo de campaña electoral, al ser una actividad organizada por un partido político……..” ART. 53 LOREG Artículo 53. Período de prohibición de campaña electoral.No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado. La obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas quedará limitada al periodo estricto de campaña electoral.Las limitaciones anteriores se establecen sin perjuicio de las actividades realizadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo 20 de la Constitución.No obstante lo anterior, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior.Es por ello, por lo que agradezco su escrito y voy a remitirlo al sr. Rafa Carbonell, como representante del Bloc en este Ayuntamiento, para que en futuras peticiones actúe de acuerdo a la normativa vigente, y conozca de primera mano, el malestar que su deficiente gestión le ha ocasionado a usted, pues considero que en estos momentos, estará de acuerdo en el Informe de la Policía Local, como no puede ser de otra manera, ya que como político responsable de este Ayuntamiento, primará por encima de todo la legalidad y seguridad en los informes municipales.Espero haberte aclarado la situación, que como te digo al principio, parecías no conocer del todo bien, y no dudes que como amante de la buena música, estaría encantado en que un Concierto como el que había previsto se organizara, pero atendiendo a la ley y sobretodo a la seguridad de los allí presentes.Un abrazo.Mario Santacreu Mira4º Teniente AlcaldeConcejal Delegado de Fiestas y Deporte

holler3 ha dit...

Molt i molt bé! a mi, i al resta de persones que han secundat la ciberacció, ens ha dit les mateixes coses, igual de malament escrites...
Quin fàstic!!

Judith ha dit...

Llàstima que el PP alcoià no segueisca els seu consell en el que respecta al boulevar, parking de Santa Rosa, Font Roja... quan diu "como no puede ser de otra manera, ya que como político responsable de este Ayuntamiento, primará por encima de todo la legalidad y seguridad en los informes municipales".

#M# ha dit...

Fa un moment el senyor Santacreu i jo hem tornat a tenir un intercanvi epistolar. Jo li he escrit:

"Crec que com a ciutadà, fins i tot com a persona, em meresc alguna cosa més que una resposta automatitzada.
O això em pensava jo quan creia que tractava amb persones i no amb màquines."
.

Ell, més concís que l'altre vegada, m'ha respost:

"No es cap máquina es una resposta amb fundaments davant un escrit que falta a la veritat.
Bona nit."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...