dimarts, 1 de març de 2011

Tractament per a una Farsa

Escena 23

Conegut espai radiofònic d'emissora privada que s'anuncia líder celebra hui festa commemorativa a important teatre líric de la ciutat. Avançat el show, Personatge 1 irromp per la platea de forma grollera i malcarada. Personatge 1 parla castellà defectuosament, l'actor intenta fer notar un defecte de pronunciació. La principal i quasi única objecció de Personatge 1 és que la llengua emprada per l'espai haja sigut el català. El Presentador el contradiu però Personatge 1 continua el seu parlament de forma despectiva i, amb marcat accent andalús, exclama frases del tipus:

-Si estamos en España se debería hablar en español! [l'actor emfatitza la paraula España]

El Públic escridassa Personatge 1. De sobte s'aixeca d'una de les butaques Personatge 2, s'enfronta a Personatge 1. Personatge 2 malgrat ser una actriu jove simula una parla catalana amb distintius fonètics i dialectals associats a la classe mitjana-alta, culta i lleugerament pretèrita. La conversa és inintel·ligible degut als crits i xiulits que el Públic dedica a Personatge 1. Personatge 1 es mostra progressivament violent. Entre la confusió de crits, Personatge 2 aprofita i deixa caure la frase:

-Si no li agrada el que hi ha ja sap, marxi's a casa seva! [Acompanya el gest amb el dit, assenyala la sortida]

El public aplaudeix satisfet. Presentador dona per finalitzat el gag i convida a marxa-se a Personatge 1 deixant clar el seu rebuig al que representara.

Fi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...